پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

طراحی معادن و نظارت بر استخراج طراحی معادن روباز و زیر زمینی

ردیف نام پروژه نام کارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان محل اجرا حجم کار
1 طراحی معدن طلای کوه دم شرکت مهندسی پرمان پویش 1398/02/02 1398/06/02 اردستان- محدوده طلای کوه دم
2 طراحی معدن طلای موته معدن طلای موته 1398/06/01 1398/12/01 اصفهان- معدن طلای موته
3 طراحی و بررسی فنی و اقتصادی معدن سنگ آهن ونوس استرالیا شرکت فکور صنعت تهران 1399/02/01 1401/2/1 استرالیا