زمین شناسی و اکتشاف

بررسی فنی - اقتصادی و امکانسنجی طرح های صنعتی و معدنی

بررسی فنی - اقتصادی و امکانسنجی طرح های صنعتی و معدنی

توانمندی های مشاور

  • تهیه طرح های توجیهی فنی – اقتصادی
  • برآورد امکانات زیربنایی و زیرساخت طرح
  • برآورد هزينه­‌هاي سرمايه­‌ای و هزینه‌­های عملیاتی ساخت و تولید 
  • پیش‌بینی برنامه فروش، بازار و درآمدهای آتی طرح
  • شناخت محیط سرمایه­‌گذاری و بررسی جنبه‌­های قانونی، حقوقی و اجتماعی آن
  • برآورد و تحلیل حساسیت شاخص‌­های مالی و اقتصادی پروژه
  • تحلیل ریسک سرمایه­‌گذاری و ارائه راهکارهای کاهش هزینه و ریسک سرمایه گذاری
  • نظارت بر امکانسنجی طرح ها
  • مدیریت استراتژیک
  •    برنامه ریزی تولید و تعمیرات و نگهداری