بررسی فنی - اقتصادی و امکانسنجی طرح های صنعتی و معدنی

بررسی فنی - اقتصادی و امکانسنجی طرح های صنعتی و معدنی

واحد فنی- اقتصادی ، یکی از واحد های مهم شرکت آتیه نگاران قاره بوده که در زمینه تهیه طرح های توجیهی ( با فرمت بانک های مختلف ) ، مهندسی صنایع و سیستمها ، مستند سازی و دریافت گواهینامه ها ، کنترل پروژه ، مدیریت استراتژیک ، کنترل فرآیند ، نظارت بر اجرای طرح های صنعتی و معدنی و . . . فعالیت می نماید.

Image

اهم فعالیت های این واحد

بررسی فنی - اقتصادی و امکانسنجی طرح های صنعتی و معدنی

بیشتر بخوانید
Image