زمین شناسی و اکتشاف

زمین شناسی و اکتشاف

تهیه انواع نقشه های زمین شناسی و توپوگرفی(با پهپاد)

توانمندی های مشاور

  • تهيه نقشه هاي زمين شناسي اقتصادی ، ساختاري و معدنی در مقیاس های مختلف
  • تهیه نقشه‌های توپوگرافی (با پهباد یا دوربین نقشه‌برداری) در مقیاس های مختلف
  • محاسبه احجام ذخایر معدن با استفاده از پهپاد و دوربین نقشه برداری (دپو متری)